При производството на слънчева и вятърна енергия прогнозирането е пряко свързано с финансовите резултати, които постига дадена слънчева централа или вятърен парк.

На тази база процентното отклонение или грешка, която постигат нашите прогнози са основен параметър, за който питат клиентите. Често получаваме запитвания за тестови периоди, в които дадена компания иска да сравни резултати, които ще постигнем, с тези на конкурентни метеорологични компании в рамките на период от 2 или 3 месеца.

Когато говорим за подобни сравнения на прогнозите на 2 или повече метеоорлогични компании обаче, е изключително важно да се знае, че при качествените метеорологични модели не може да очаквате големи разминавания в резултатите. Напълно е възможно за дадена точка определен модел да постигне по-добри резултати от друг, а за друга точка да се получат обратните резултати.

Прогнозирането използва комплекс от данни като сателитни снимки, реални исторически измервания от метеорологични станции, радарна информация и др. Прибавяйки изключително разнообразния релеф на територията на малка, ако търсите наистина оптимална прецизност при прогнозирането е необходима да използвате услуга базирана на калибрация.

Всяка слънчева централа или вятърен парк, които желаят да постигнат минимално отклонение при прогнозирането на своето производство следва да заложат на подобна услуга, която съчетава в себе си прогнозиране на произведено количество енергия след калибрация на метеорологичния модел в съответствие със спецификите на дадения обект и регион, в който той е разположен.

Какво представлява калибрацията?

Калибрацията представлява корекция в метеорологичния модел в съответствие с реално измерени исторически данни. За да извършим калибрация ние имаме нужда от данни за произведеното количество енергия от вашата слънчева централа или вятърен парк за период от 1 година назад във времето, на почасова база. Изискват се данни за 1 година, тъй като е необходима да се оценят и сезонните изменения.

След като получим тази информация ние правим сравнение между реално измерените данни и нашите прогнози за този период. На тази база, с помощта на корелация неточностите в метеорологичния модел се изглаждат и се постига по-голяма прецизност. При калибрация % отклонение в прогнозите може да бъде намалено с 5 до 15%, в зависимост от хипер-локалните топографски специфики на района, в който се намира конкретния обект.

Защо да изберете калибрация?

Основното предимство при калибрацията е постигане на минимален % отклонение при прогнозирането, но не само. Първата стъпка в процеса на калибриране е изготвяне на валидационен доклад, който се предоставя на клиента. Този доклад ви дава информация какъв точно % на отклонение следва да очаквате за прогнозите за конкретния обект. По този начин вие предварително сте запознати с очакваните отклонения на прогнозите и можете по-лесно да планирате и менажирате допълнителни дейности свързани с прогнозирането на вашето производство.

По-скъпа ли е калибрацията?

Калибрацията е услуга от най-висок ценови клас. Причината за това е, че първоначалната конфигурация при нея изисква наш колега ръчно да извърши калибрирането като го съобрази със характеристиките на района, в който се намира обекта и спецификите на вашия соларен или вятърен парк.

Изпрати запитване