Снимаченият процес на открито е пряко зависим от метеорологичните условия. В тази връзка ние предлагаме специализиран пакет от метеорологични услуги за нуждите на продуцентски компания.

За прецизното планиране на снимачния процес нашите метерологични прогнози се базират на точните GPSкоординати на локацията където ще се проведат снимките. По този начин, ние извличаме най-прецизните данни, съобразени с локалните топографски особености на района, за който се планират определени дейности.

Прогнозата, която изготвяме се съобразява с конкретния часови интервал, който е важен за вас и може да включва последващо проследяване на развитието на очакваните метеорологични условия през период от 12 часа

Основият пакет за планиранее на снимачен процес предоставя информация за следните метеорологични параметри: вятър, вероятност за валежи, мъгли и облачност, като в общия случай продуцентските компании търсят сухи и спокойни дни за своите снимки.

За да подпомогнем нашите клиенти при планиране на техните дейности ние предлагаме и показателят „Прогнозируемост“. Той дава яснота за нивото на прогнозируемост на конкретния ден от метеорологична гледна точка и до каква степен прогнозата би се променила в следващите часове или дни.

Тъй като сме наясно, че за нашите клиенти работния ден не е фиксиран като часови или дневен интервал, пакета от прогнози за продуцентски къщи е наличен във всеки един момент от денонощието и във всеки ден от седмицата.

Макар и полозването на професионални метоеорологични услуга все още да не е популярно в България, ние сме благодарни на компании като Push Pull Production, който ни се довериха и избраха да работят с нас.

Изпрати запитване