Моделът NEMS4

Ние предоставяме метеорологична прогноза за абсолютно всяка точка в България, Европа и на земното кълбо.

Информацията, с която работим се базира на изходини данни от метеорологичните модели NMЕS, разработени в партньорство между meteoblue AG и Университета в Базел.

За територията на Централна и Източна Европа (включително България) оперира моделът NEMS4, с резолюция(стъпка) 3км. Прецизността на този модел дава възможност да бъдат оценени хипер-локалните топографски особености, а след това и отчетени при моделиране на метеорологичната прогноза за даден район.

Други модели

Освен модела NEMS4, meteoblue AG работи с още над 10 метеорологични модела.

Всеко от тях предлага различна резолюция и обхаща определен район от земното кълбо. Така например, моделът NEMS12 обхваща цялата територия на Европа, NEMSAS02 осигурява данни за Източна Азия, а NEMSNZ предлага изходна информация за територията на Нова Зеландия. Част от моделите се поддържат и използват и от други метеорологични компании.

Прецизност

За да се постигне максиламна прецизност при калкулирането на метеорологичната прогноза се използва комплекс от данни:

реални измервания от метеорологични станции, сателити, метеорологични балони, доплерови радари, краткосрочна и дългосрочна верификация на данните.

В общия случай метеорологичните модели калкулират прогноза 2 пъти в денонощието през период от 12 часа. За по-голяма прецизност се извършват корекции на определени прогнози и през останалата част от денонощието.

Според резолюцията и други специфики на различните метеорологични модели, те калкулират прогнозни данни за период от 72 до 168 часа напред във времето, като оптимална прецизност може да се очаква за първите 72 часа.

За да бъдат максимално коректни към своите клиенти и потребители, oт meteoblue са разработили допълнителен параметър, който определя прогнозируемостта на метеорологичните условия в конкретен ден. Това осигурява на нашите клиенти допълнителна прецизност при взимане на дадени бизнес решения, пряки зависещо от очакваните метеорологични условия.

Верификация

Верификацията на метеорологичните прогнози и корекция на несъответствията с реалните метеорологични условия са ключови за дейността на meteoblue.

В тази връзка те прилагат краткосрочна верификация и дългосрочна валидация на прогнозите.

  • Краткосрочната верификация дава възможност на потребителите да видят в реално време, разликите между метеорологичната прогноза и реални измерените стойности от метерологичната станция в най-голяма близост до избраната точка, като информацията е налична за предходния ден.
    2
  • Дългосрочната валидация проведена от meteoblue в периода 2010-2012 година позволява на компанията да извърши генерални корекции в своите модели, посредством корелация между прогнозни стойности и реални измерени стойности на различни метерологични показатели. За целта от meteoblue използват данни от над 9500 метеорологични станции и техните почасови измервания за период от 2 години и половина.
    3