Определени бизнес решения в сектори, пряко зависими от метеорологичните условия изискват отчитане на историческото развитие на различни климатични фактори за период от седмица до години назад във времето.

С помощта на моделите от серията NEMS ние предлагаме почасови исторически симулации за периода след 1985 година до днес. Тази информация няма да ви осигури 100% препокриване с реалните метеорологични условя в исторически план, но ще ви даде обща картина за развитието на дадени явления и стойностите на определни метеорологични показатели при оптимална, за процеса на симулация, точност.

Изпрати запитване