Производството на слънчева енергия е пряко свързано с фактори като:

 • типовете слънчева радиация и нейното количество, достигащо слънчевите панели;
 • разположение и големина на фотоволтаичната централа или парк;
 • наклон и ориентация на слънчевите панали.

В тази връзка, ние предлагаме разнообразен обем от услуги в помощ на производителите на слънчева енергия:

 • прогноза за слънчева радиация (наклонена и хоризонтална);
 • прогноза за слънчева радиация (глобална, директна и дифузна);
 • прогноза за слънчева радиация на върха на атмосферата;
 • прогноза за очакваното производство електроенергия от фотоволтаични централи съобразено с тяхното разположение и технически характеристики (големина, наклон, ориентация);
 • почасова и дневна прогноза за радиация и производство за период до 168 часа напред във времето;
 • възможност за калибрация на модела за прогнозиране на производство на база исторически данни за реалните количества електроенергия произведени от вашата фотоволтаична централа;
 • прогнозиране на очакваното производство на база данни за производствените обеми в реално време;
 • исторически симулации за стойности на слънчева радиация и производство на слънчева енергия за период до 30 години назад във времето;
 • възможност за тестов период;
 • очаквано отклонение за територията на България: 18-24%;
 • очаквано отклонение след калибрация: 8-15%;
 • атрактвини цени при сключване на дългосрочни договори.

Изпрати запитване