За собствениците и мениджърите на вятърни паркове, ние предлагаме индивидуални решения за прогнозиране на очакваното количество произведена електроенергия.

Нашата прогноза се калкулира на база:

  • брой и технически характеристики на турбините във вашия вятърен парк;
  • GPS координати и разположение на турбините във вашия вятърен парк;
  • исторически данни за реално произведеното количество електрическа енергия във вашия вятърен парк;
  • часовите интервали, в които различните турбини оперират или не.

Какво ще получите:

  • индивидуален подход към вашите нужди;
  • индивидуална или агрегирана прогноза за очакваното количество произведена електроенергия от вашия вятърен парк;
  • почасови прогнозни данни за период до 72 часа напред във времето;
  • възможност за реакалибрация на модела, на база реалното производство на вашия вятърен парк през последния календарен месец;
  • възможност за тестов период;
  • атрактивни цени при дългосрочен договор;

Изпрати запитване