Земеделието е един от отраслите с най-силна зависимост от метеорологичните условия. За специфичните нужди на земеделските производители, ние предлагаме специализирани услуги.

Нашите модели оценяват хипер-локалните характеристики на ландшафта в избраното от нашия клиент землище или физически блок и това осигурява оптимални нива на прецизност при калкулирането на метеорологичните прогнози.

Освен информация за стандартни метеорологични показатели като:

  • температура на въздуха;
  • вероятност и количества валежи;
  • скорост и посока на вятъра;
  • влажност на въздуха.

Ние осигуряваме данни и за:

  • температура на повърхността на почвата;
  • температура на почвата ( до 10см дълбочина);
  • средна влажност на почвата (%);
  • формиране на мъгли и сутрешни/вечерни роси;
  • среднодневна температура;
  • пригодност на метеорологичните условия за сеитба, пръскане, торене, жътва и други полски дейности;

Изпрати запитване